วัดนินนาจิได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโบราณสถาน

วัดนินนาจิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ.888 ในช่วงต้นยุคสมัยเฮอัน โดยสมเด็จพระจักรพรรดิโคโกะ ทรงมีดำริจะสร้างวัดนิชิยามา โกกันจิขึ้น แต่ได้สวรรคตไปก่อนวัดนี้จะสร้างเสร็จ ภายหลังจักรพรรดิอุดะ ผู้เป็นบุตรชายได้ดูแลการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จและมีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นนินนาจิแทน ด้วยผลพวงจากสงครามและเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้ง

ทำให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมของวัดนินนาจิถูกเพลิงเผาทำลายจนหมด ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นยุคสมัยเอโดะนี้เอง สิ่งที่น่าสนใจของวัดนินนาจิก็คือ อาคาร Goten ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหัวหน้านักบวชเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มีระเบียงยาวเดินเชื่อมถึงกัน มีประตูบานเลื่อนลงรักปิดทองอย่างสวยงามหรูหรา ด้านนอกเป็นสวนญี่ปุ่นจัดแต่งอย่างสวยงาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนซากุระพันธุ์เตี้ย Omuro Cherry บางกิ่งอยู่ต่ำเกือบติดพื้น ซึ่งจะบานช้ากว่าพันธุ์อื่น ๆ วัดนินนาจิถือเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเกียวโตด้วย วัดนินนาจิ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปีค.ศ. 1994 โดยองค์การยูเนสโก้

Scroll to Top