โยโกฮาม่า เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

โยโกฮาม่า เราได้ยินและคุ้นเคยกับเมืองโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเมืองนี้เป็นอย่างดี มีคนไทยเข้าไปทำงานและอาศัยในเมืองนี้หมื่นคน เมืองโยโกฮาม่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยมีเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวที่เรารู้จักกันนี้อยุ่ในจังหวัดนี้ด้วยคือ เมืองคาวาซากิ คามาคุระและฮาโกเน่ โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสู่ภูมิภาคอื่นคาวาซากิ เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก ที่ร็จักกันดีคือโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Kawasaki โรงงานผลิตรถไฟซินคันเซ็นที่วิ่งไปทั่วญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้ก็ถูกผลิตขึ้นจากเมืองนี้ ดังนั้นจึงได้เห็นปล่องควันจากโรงงานต่างๆ มากมายตลอดเส้นทางที่เราผ่านไปยังเมืองโยโกฮาม่า คามาคุระ ฐานะเป็นถึงอดีตเมืองหลวง วัดวาอาราม ศาลเจ้าและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมต้นตำหรับญี่ปุ่น จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนที่นี่ ฮาโกเน่ เมืองหน้าด่านสู่ภูเขาไฟฟูจิ อุดมไปด้วยแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาไฟจึงมีออนเซ็นตั้งอยู่ตามป่าเขามากมายหลายแห่ง รวมทั้งทำเลสาปฮาโกเน่ เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) จังหวัดคานากาว่า มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากโตเกียว ทั้งสี่เมืองนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวจากกรุงโตเกียว

Scroll to Top