โอกินาวะ น้ำทะเลใส หาดทรายสวย

จังหวัดโอกินาวะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมายราว 160 เกาะ โดยมีเกาะหลักโอกินาวะเป็นศูนย์กลาง มีความรุ่งเรื่องในยุคสมัยริวกิว ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมในแบบฉบับของตัวเองไปพร้อมกับการรับอิทธิพลจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น มีสภาพอากาศแบบเขตร้อน

มีท้องทะเลสีฟ้าอมเขียวสะอาดใสดุจดั่งสีมรกตประกายแดด และเป็นที่พักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก การเดินทาง : การเดินทางไปที่ จังหวัดโอกินาวะ เที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนาฮะ จังหวัดโอกินาวะ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 2017 นี้ มีรถไฟรางเดี่ยวหรือรถโมโนเรล วิ่งภายในเมืองนาฮะและโดยสารรถบัสเพื่อไปจุดอื่นๆบนเกาะใหญ่และสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังเกาะน้อยใหญ่ก็สามารถโดยสารเครื่องบินหรือเรือจากนาฮะ ไปได้เช่นกัน โอกินาว่า เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีทะเลและชายหาดสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น จนหลายคนถึงกับเรียกที่นี่ว่าเป็นฮาวายของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่เพียงทะเลเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอันหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกโลกที่สำคัญ

Scroll to Top