all new mitsubishi triton 2024: All-New Mitsubishi Triton รถกระบะสายพันธุ์ใหม่ ราคาเริ่มต้น 699,000 บาท

all new mitsubishi triton 2024: All-New Mitsubishi Triton รถกระบะสายพันธุ์ใหม่ ราคาเริ่มต้น 699,000 บาท รถกระบะ All-New Mitsubishi Triton เปิดตัวอย่างเป็นทางการในรูปแบบ World Premier ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนใหม่หมดทั้งภาพลักษณ์ภายนอกยันเครื่องยนต์ใหม่ ในราคาเริ่มต้น 699,000 บาท