กระชายสกัด: สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน “โควิด-19”

กระชายสกัด: สารสกัดจาก “กระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน “โควิด-19” เตรียมจดสิทธิบัตร งานวิจัยของม.มหิดล และ TCELS กับความสำเร็จในการพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด-19 คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ