แท็บเล็ต 2024: เสียวหมี่ Xiaomi Redmi PadPro (6GB/128GB)

แท็บเล็ต 2024: เสียวหมี่ Xiaomi Redmi PadPro (6GB/128GB) 8,990 บาท